Skip to content

Happy to have my work included in two upcoming online exhbitions. In Feldman Gallery’s “Prescient: A Five-by-Five (5×5) Virtual Exhibition,”  as well as “tiodagars festival” presented by Weld an online festival where creators from across disciplines contribute artwork and processes, most of them made just for this moment.

 

“Prescient: A Five-by-Five (5×5) Virtual Exhibition,” features works by Eleanor Antin, Nancy Chunn, Yishay Garbasz, Mierle Laderman Ukeles, and Allan Wexler. Side by side with amazing artists, May 8 – June 19. 

visit online at https://feldmangallery.com/exhibition/prescient 

 

Weld presents ten days tiodagars festival, an online festival where creators from across disciplines contribute artwork and processes, most of them made just for this moment.

As many of us are being confined to our homes, we seek to keep the spirit strong for all our devoted followers and artists. For 10 consecutive days, you will receive artwork created in partial or complete isolation; poetry, sound, music, movement, images and video.

The participating artists reach out across a range of experiences and forms of expression to create a unique portrait of a moment in time where we all have to learn to be close to each other – and to art – in new ways.

Each day something personal and unique will arrive in your mailbox, as we summon artists, choreographers, poets, writers and musicians to – at least for a moment – bring us closer across geographical and physical separation.

May 12 –21
Register by mail to tiodagarsfestival@weld.se

Weld presenterar en tiodagarsfestival, en onlinefestival där konstnärer från olika discipliner bidrar med arbeten, tankar och proces- ser, de flesta skapade just för det här ögonblicket.

Nu när vi alla är som mest isolerade vill vi försöka bidra till att hålla modet uppe i närvaro och samtal med konsten. Vi har kallat in koreografer, poeter, författare, musiker och konstnärer till att – åtminstone under en kort stund – föra oss närmre varandra trots de fysiska och geografiska avstånden.

De deltagande konstnärerna når ut på tvärs av olika uttryck och erfarenheter, och skapar en bild av vår värld som den ser ut just nu; en värld där vi alla behöver lära oss att vara nära varandra – och nära konsten – på nya sätt.

Under 10 dagar kommer du att få ett urval arbeten skapade i hel eller delvis isolering. Varje dag under festivalen kommer det skickas något nytt, personligt och unikt till din mailbox – poesi, ljud, musik, rörelse, bild eller video.